Новини, Събития

Участие на читалищния секретар в Образователен форум „Извън формата: Път към нови светове“

На 3 октомври (събота) от 9:00 до 17:00 часа читалищният секретар Вера Аврионова ще вземе участие в Образователен форум „Извън формата: Път към нови светове“ в Младежки център Пловдив. Темите на форума са свързани с формирането на меки умения, кризисния мениджмънт, управлението на проекти. Събитието събира лектори, успешни специалисти в различни области, които ще представят добри практики, творчески методи и подходи за повишаване на ангажираността към учебния процес. Нашето читалище залага на постоянното повишаване на квалификацията и разширяване на кръгозора на екипа ни.