Декларации по ЗПРКИ

Съгласно Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси членовете на настоятелството и проверителната комисия на Народно читалище „Съвременник-1986“ подписват декларации по ЗПРКИ, които са публикувани на официалната интернет страница на читалището:

Deklaracii-ZPRKI-Savremennik-1986-26.02.2021