Детски Арт клуб „Контрасти”

 Групи за учебната 2023/2024 г.:

 

СРЯДА                                                                        ЧЕТВЪРТЪК

1. Анна-Мария Дунчева                                           1. Айя Богданова

2. Антония Димова                                                   2. Ваня Сулинаджиева

3. Виктория Байнова                                                3. Еланур Мехметоглу

4. Галин Палазов                                                      4. Елена Петкова

5. Лора Палазова                                                      5. Иван Караиванов

6. Мая Кехайова                                                        6. Мария Банкова

7. Михаела Мъглова                                                 7. София Златкова

8. Рая Шишкова                                                         8. Тифани Начева

 

Списък на чакащите по реда на постъпване на заявленията:

  1. Дария Чапкановска – 14 април 2022 г.
  2. Тодор Георгиев – 16 септември 2022 г.
  3. Катерина Димова – 25 октомври 2022 г.
  4. Стефан Германов – 28 октомври 2022 г.
  5. Габриела Абрашева – 15 ноември 2022 г.
  6. Любомир Хаджиангелов – 18 януари 2023 г.
  7. Екатерина Вълканова – 07 февруари 2023 г.