Детски Арт клуб „Контрасти”

 Групи за учебната 2023/2024 г.:

 

СРЯДА                                                                        ЧЕТВЪРТЪК

1. Анна-Мария Дунчева                                           1. Айя Богданова

2. Ейшан Расим                                                        2. Ваня Сулинаджиева

3. Катерина Димова                                                 3. Галин Палазов

4. Марина Бояджиева                                              4. Елена Петкова

5. Мая Кехайова                                                       5. Иван Караиванов

6. Мила Голева                                                         6. Лора Палазова

7. Рая Шишкова                                                        7. Мария Банкова

8. Янислав Голев                                                      8. София Златкова

 

Списък на чакащите по реда на постъпване на заявленията:

 1. Тодор Георгиев – 16 септември 2022 г.
 2. Стефан Германов – 28 октомври 2022 г.
 3. Любомир Хаджиангелов – 18 януари 2023 г.
 4. Екатерина Вълканова – 07 февруари 2023 г.
 5. Адриана Мандева – 9 юни 2023 г.
 6. Божидар Ковачев – 19 юни 2023 г.
 7. Сияна Атанасова – 27 юни 2023 г.
 8. Джорджия Сивова – 27 юни 2023 г.
 9. Никол Петрова – 14 септември 2023 г.
 10. Марина Бояджиева – 13 октомври 2023 г.
 11. Сияна Узунова – 16 октомври 2023 г.
 12. Надежда Тупарова – 16 октомври 2023 г.
 13. Ангела Минкова – 24 октомври 2023 г.
 14. Ивон Петрова – 3 ноември 2023 г.