Детско Арт студио „Контрасти”

 Групи за учебната 2022/2023 г.:

 

СРЯДА                                                                        ЧЕТВЪРТЪК

1. Александра Митринова                                        1. Айя Богданова
2. Анна-Мария Дунчева                                            2. Ваня Сулинаджиева
3. Антония Димова                                                    3. Елена Габерова
4. Виктория Байнова                                                 4. Елена Петкова
5. Лора Палазова                                                      5. Иван Караиванов
6. Мая Кехайова                                                        6. София Златкова
7. Рая Шишкова                                                         7. Тифани Начева

 

Списък на чакащите по реда на постъпване на заявленията:

  1. Михаела Мъглова – 11 март 2022 г.
  2. Дария Чапкановска – 14 април 2022 г.
  3. Мария Банкова – 30 август 2022 г.