Детско Арт студио „Контрасти”

 Групи за учебната 2020/2021 г.:

 

СРЯДА                                                                         ЧЕТВЪРТЪК

1. Александрия Джинова                                           1. Ваня Сулинаджиева
2. Виктория Байнова                                                  2. Дарина Праматарова
3. Зара Тодорова                                                        3. Жулиета Мулетарова
4. Златина Станкова                                                   4. Калоян Паунов
5. Ивайла Стоицева                                                    5. Лъчезара Ангелова
6. Мишел Каратанева                                                 6. Павел Евстатиев
7. Натали Калинчева                                                  7. Петър Иванов
8. Николай Стоицев                                                    8. Сияна Димитрова
9. София Кумчева                                                       9. Цветелина Иванова