Новини

Електронно обслужване на читатели

Уважаеми читатели, във връзка със заповед № РД 01-677/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването, нашата библиотека няма да работи присъствено с читатели до второ нареждане. Можете да презапишете вече взетите книги на електронния адрес на библиотеката: lib_savremennik@mail.bg