„Рождественски поздрав“ – рецитал

„Рождественски поздрав“ – рецитал с участието на деца от школата по гайда и курсовете по български език и математика към читалището. Представяме ви:

Далия Гитева

Иванеса Колева

Ивелина Тонкова

Радослав Легярски