Летни детски занимания – „Animals / Nature“

13.06.2022 – Занимание „Animals / Nature“ – Част от модул „Английски език“ от летните детски занимания на Детска любознателница „В царството на книгите“.