Летни детски занимания – „Великите българи“

01.07.2022 – Занимание „Великите българи“ – Част от модул „България“ от летните детски занимания на Детска любознателница „В царството на книгите“.