Летни детски занимания – „Пътешествия по цял свят“

29.06.2022 – Занимание „Пътешествия по цял свят“ – Част от модул „Природа“ от летните детски занимания на Детска любознателница „В царството на книгите“.