Новини, Събития

Участие на ЖНХ „Плетеница“ на XIII Международен фолклорен фестивал „Песни и танци без граници“ – Свиленград 2018

Участие на ЖНХ „Плетеница“ на XIII Международен фолклорен фестивал

„Песни и танци без граници“ – Свиленград 2018

Новини, Събития

Европейски ден на морето – EMD 2018

През 2018 г. читалището се включва в програмата на Европейската комисия European Maritime Day, като разработи и спечели свой проект за събитие, което ще се проведе на 1 юни 2018 г. като част от европейските чествания на деня на морето. Инициативата се състои в уъркшоп за деца с танцов поздрав.