Детски Арт клуб „Контрасти”

 Групи за учебната 2022/2023 г.:

 

СРЯДА                                                                        ЧЕТВЪРТЪК

1. Анна-Мария Дунчева                                           1. Айя Богданова
2. Антония Димова                                                   2. Ваня Сулинаджиева
3. Виктория Байнова                                                3. Елена Петкова
4. Лора Палазова                                                     4. Иван Караиванов
5. Мая Кехайова                                                       5. София Златкова
6. Михаела Мъглова                                                6. Тифани Начева
7. Рая Шишкова

 

Списък на чакащите по реда на постъпване на заявленията:

  1. Дария Чапкановска – 14 април 2022 г.
  2. Мария Банкова – 30 август 2022 г.
  3. Тодор Георгиев – 16 септември 2022 г.
  4. Катерина Димова – 25 октомври 2022 г.
  5. Стефан Германов – 28 октомври 2022 г.
  6. Габриела Абрашева – 15 ноември 2022 г.
  7. Любомир Хаджиангелов – 18 януари 2023 г.
  8. Екатерина Вълканова – 07 февруари 2023 г.