Детско Арт студио „Контрасти”

         Групи за учебната 2018/2019 г.:

 

СРЯДА                                                                         ЧЕТВЪРТЪК

1. Александрия Джинова                                           1. Габриела Панова
2. Виктория Байлова                                                  2. Дарина Праматарова
3. Габриела Маташева                                               3. Жулиета Мулетарова
4. Ерик Динчер                                                            4. Калоян Паунов
5. Зара Тодорова                                                        5. Николай Стоицев
6. Златина Станкова                                                  6. Павел Евстатиев
7. Магдалена Такева                                                  7. Петър Иванов
8. Мишел Каратанева                                                 8. Сияна Димитрова
9. Натали Калинчева                                                  9. Цвета Стойчева
10. София Илиева