Детски Арт клуб „Контрасти”

 Групи за учебната 2023/2024 г.:

 

СРЯДА                                                                        ЧЕТВЪРТЪК

1. Анна-Мария Дунчева                                           1. Айя Богданова

2. Виктория Байнова                                                2. Ваня Сулинаджиева

3. Дария Чапкановска                                              3. Галин Палазов

4. Ейшан Расим                                                        4. Елена Петкова

5. Мая Кехайова                                                       5. Иван Караиванов

6. Мила Голева                                                         6. Лора Палазова

7. Рая Шишкова                                                        7. Мария Банкова

8. Янислав Голев                                                      8. София Златкова

 

Списък на чакащите по реда на постъпване на заявленията:

  1. Тодор Георгиев – 16 септември 2022 г.
  2. Катерина Димова – 25 октомври 2022 г.
  3. Стефан Германов – 28 октомври 2022 г.
  4. Любомир Хаджиангелов – 18 януари 2023 г.
  5. Екатерина Вълканова – 07 февруари 2023 г.
  6. Адриана Мандева – 9 юни 2023 г.
  7. Божидар Ковачев – 19 юни 2023 г.
  8. Сияна Атанасова – 27 юни 2023 г.
  9. Джорджия Сивова – 27.06.2023 г.
  10. Никол Петрова – 14.09.2023 г.