Детски Арт клуб „Контрасти”

 Групи за учебната 2023/2024 г.:

 

СРЯДА                                                                        ЧЕТВЪРТЪК

1. Ангела Минкова                                                  1. Айя Богданова

2. Анна-Мария Дунчева                                          2. Елена Петкова

3. Божидар Ковачев                                                3. Иван Караиванов

4. Ваня Сулинаджиева                                            4. Клариса Костадинова

5. Ейшан Расим                                                       5. Лора Палазова

6. Марина Бояджиева                                             6. Мария Банкова

7. Мая Кехайова                                                      7. Полина Куртева

8. Стефан Германов