Детски Арт клуб „Контрасти”

 Групи за учебната 2023/2024 г.:

 

СРЯДА                                                                        ЧЕТВЪРТЪК

1. Ангела Минкова                                                  1. Айя Богданова

2. Анна-Мария Дунчева                                          2. Ваня Сулинаджиева

3. Божидар Ковачев                                                3. Джорджия Сивова

4. Ейшан Расим                                                       4. Елена Петкова

5. Марина Бояджиева                                             5. Иван Караиванов

6. Мая Кехайова                                                      6. Лора Палазова

7. Рая Шишкова                                                      7. Мария Банкова

8. Стефан Германов                                               8. Полина Куртева