Детски Арт клуб „Контрасти”

 Групи за учебната 2024/2025 г.:

 

СРЯДА                                                                        ЧЕТВЪРТЪК

1. Ангела Минкова                                                  1. Айя Богданова

2. Анна-Мария Дунчева                                          2. Елена Петкова

3. Божидар Ковачев                                                3. Иван Караиванов

4. Деница Панчева                                                  4. Клариса Костадинова

5. Ейшан Расим                                                       5. Лора Палазова

6. Мая Кехайова                                                      6. Мария Банкова

7. Стефан Германов                                               7. Полина Куртева