Какво правим

БЪДЕЩЕТО СЕ ГРАДИ ДНЕС – това е мотото, което определя съвременния облик на читалище „Съвременник-1986”. Тук в свободното си време учениците участват в извънкласни форми, обхващащи различни сфери на живота.

 

 1. ОБУЧИТЕЛНА И ПРОСВЕТНА ДЕЙНОСТ :

 • Школа по пиано с преподавател Момчил Арабаджов;

 • Школа по китара с преподавател Марко Томов;

 • Школа по пеене с преподавател Йорданка Маринова;

 • Английски език за деца и възрастни с преподавател Татяна Николова;
 • Детски Арт клуб „Контрасти” – приложно и изобразително изкуство с преподавател Таня Драганова;

 • Допълнителни занимания за деца 1-4 клас по математика и български език с преподавател Йорданка Милушева;

 1. Йога студио „Лотос“ с инструктор Кристина Комарова;

 1. Женски народен хор за обработен фолклор „Плетеница“ с художествен ръководител Елена Петкова;

 2. Детска любознателница „В царството на книгите“ с ръководители Люба Костадинова.

 3. КУЛТУРНИ ПРОЯВИ  

  Организиране на хепънинг концерти, уъркшопове, срещи, изложби,  презентации и видео прожекции, празненства,  литературно-музикални вечери, продукции,  конкурси и младежки дейности. 

 4. БИБЛИОТЕКА

   Зона за достъп до изкуство, култура и четене на книги на хартиен и електронен носител от различни възрастови и социални групи.

 5. РАБОТА ПО ПРОЕКТИ:

 • Проект по програма на Министерство на културата за обновяване на библиотечните колекции с нови информационни източници – 2021;
 • Проект „Клуб „Въображение“ по програмата на МОН за занимания по интереси“ – част I и II – 2019 и 2020;

 • Проект „Литературно четене „В царството на книгите“ – НОЩ/Пловдив 2019;

 • Проект по програма „Еразъм + “ 2019;

 • Проект „European Maritime Day“ 2018, 2019, 2021 и 2022;

 • Проект „Фолклорни искрици“ – 2018;

 • Проект „ЗОНА НА КРЕАТИВНОСТТА“ – 2013;

 • Проект „УЧИЛИЩЕТО – РАБОТИЛНИЦА ЗА ТАЛАНТИ” – 2008 и 2009;

 • Проект „Д.А.Р.Б.И.“ – 2008 и 2009.