Какво правим

БЪДЕЩЕТО СЕ ГРАДИ ДНЕС – това е мотото, което определя съвременния облик на читалище „Съвременник-1986”. Тук в свободното си време учениците участват в извънкласни форми, обхващащи различни сфери на живота.

 

 1. ОБУЧИТЕЛНА И ПРОСВЕТНА ДЕЙНОСТ :

 • Школа по пиано с преподавател Йорданка Маринова;
 • Школа по китара с преподавател Марко Томов;
 • Школа по пеене с преподавател Йорданка Маринова;
 • Английски език за деца и възрастни с преподавател Татяна Николова;
 • Детски Арт клуб „Контрасти” – приложно и изобразително изкуство с преподавател Таня Драганова;
 • Допълнителни занимания за деца 1-4 клас по математика и български език с преподавател Йорданка Милушева;
 1. Женски народен хор за обработен фолклор „Плетеница“ с художествен ръководител Елена Петкова;
 1. Детска любознателница „В царството на книгите“ с ръководители Люба Костадинова.

 2. КУЛТУРНИ ПРОЯВИ  

  Организиране на хепънинг концерти, уъркшопове, срещи, изложби,  презентации и видео прожекции, празненства,  литературно-музикални вечери, продукции,  конкурси и младежки дейности. 

 3. БИБЛИОТЕКА

   Зона за достъп до изкуство, култура и четене на книги на хартиен и електронен носител от различни възрастови и социални групи.

 4. РАБОТА ПО ПРОЕКТИ:
 • „Интернет за всички 55+“ – проект по програма на А1 и Асоциация „Съвременни читалища“;
 • „Таланти в Тракия“ – проект, финансиран от Община Пловдив по Компонент 3 „Гражданска активност“, част от Календара на културните събития на Община Пловдив – 2023;
 • Проект по програма на Министерство на културата за обновяване на библиотечните колекции с нови информационни източници – 2021;
 • Проект „Клуб „Въображение“ по програмата на МОН за занимания по интереси“ – част I и II – 2019 и 2020;
 • Проект „Литературно четене „В царството на книгите“ – НОЩ/Пловдив 2019;
 • Проект по програма „Еразъм + “ 2019;
 • Проект „European Maritime Day“ 2018, 2019, 2021, 2022 и 2023;
 • Проект „Фолклорни искрици“ – 2018;
 • Проект „ЗОНА НА КРЕАТИВНОСТТА“ – 2013;
 • Проект „УЧИЛИЩЕТО – РАБОТИЛНИЦА ЗА ТАЛАНТИ” – 2008 и 2009;
 • Проект „Д.А.Р.Б.И.“ – 2008 и 2009.