Кои сме ние

НЧ “Съвременник -1986” е  самоуправляващо се българско културно-просветно сдружение с нестопанска цел. Учредено  през 1986 г. Разположено е в четири под блокови помещения на обща площ 440 кв.м. Читалището работи в няколко основни направления – библиотека, школи, клубове, културно-масови дейности, участия в проекти и самодейност. Основни ползватели са деца и младежи от близките училища СОУ „Св.Софроний Врачански” и СОУ „Св.Седмочисленици”,  както и възрастни.

Основната ни цел е изграждане на условия за присъединяване на общността към модерните глобални ценности на нашето съвремие чрез задоволяване потребностите на гражданите на район „Тракия”.

Читалище „Съвременник -1986” е отворена система, която функционира в променящо се социално обкръжение и следва да се приспособява към промените в него.

ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ НАС

Ако искате да станете член на Народно читалище “Съвременник-1986”, трябва да подадете писмено заявление до Председателя на Настоятелството. Правото на членство се придобива след внасяне на годишен членски внос, който е отворен, но не по-малко от 1,00 лв.

НАСТОЯТЕЛСТВО:

  1. НЕЛИ ТЕМЕЛКОВА     – ПРЕДСЕДАТЕЛ
  2. ВЕРА АВРИОНОВА-СТАНДЖИКОВА  – ЧИТАЛИЩЕН СЕКРЕТАР
  3. СТОЯНКА ДЕЛЧЕВА     – ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
  4. ТЕОДОРА ИСКРЕВА
  5. ГАБРИЕЛА ПЕТРОВА

ПРОВЕРИТЕЛНА КОМИСИЯ:

  1. ЖИВКА НИКОЛОВА
  2. ЕВГЕНИЯ КАРАИВАНОВА
  3. ВИКТОРИЯ СТЕФОВА