ЖНХ „Плетеница“ на V-ти Фолклорен фестивал „Веселие в Елена“

Участие на Женски народен хор „Плетеница“ в V-ти Фолклорен фестивал „Веселие в Елена“. Спечелено трето място в конкурсната програма.