Обновяване на входовете на читалището и библиотеката

На 3 август входовете на библиотеката и читалището /бл. 140 и бл. 141/ бяха брандирани с перфо-фолио.