Ние помним Апостола!

18.02.2022 – „Ние помним Апостола“ – Днес деца от Детска любознателница „В царството на книгите“ подредиха витрина в нашата библиотека и проведоха дискусия по повод 149 г. от обесването на Васил Левски.