Коледен концерт на школите по пеене и китара

18.12.2019 – Коледен концерт на школите по китара с преподавател Марко Томов и по пеене с преподавател Йорданка Маринова