ЧИТАТЕЛСКИ АБОНАМЕНТ  ЗА  2019 Г.

Годишна библиотечна такса:

  • Ученици – 4 лева
  • Пенсионери – 4 лева
  • Всички останали читатели – 7 лева

Еднодневен абонамент за временно ползване на библиотеката – 0.50 лв

Глоби:
При закъснение за връщане на библиотечен документ
за всеки просрочен ден след датата на връщане  за  1 библиотечен документ – 0.05лв.

Настоящият Ценоразпис е изготвен на основание Наредба за запазване на библиотечните  фондове и Типови правила  за обслужване на читателите. Решение №1 от Протокол №5/ 10.12.07 Той е неразделна част от Правилата за обслужване на читателите и потребителите на Библиотека при НЧ “Съвременник-1986”

 

Забележка:  Библиотеката си запазва правото да  прави предложения пред Настоятелството на НЧ „Съвременник-1986” за промени в цените на услугите.