ЧИТАТЕЛСКИ АБОНАМЕНТ  ЗА  2022 Г.

Годишна библиотечна такса:

  • Ученици – 5 лева
  • Пенсионери – 5 лева
  • Всички останали читатели – 10 лева
  • Семейна карта /може да се ползва от двама възрастни и двама ученици/ – 15 лева

Еднодневен абонамент за временно ползване на библиотеката – 1 лев

Глоби:
При закъснение за връщане на библиотечен документ
за всеки просрочен ден след датата на връщане  за  1 библиотечен документ – 0.10 лв.

Настоящият Ценоразпис е изготвен на основание Наредба за запазване на библиотечните  фондове и Типови правила  за обслужване на читателите. Решение №2 от Протокол №5/ 07.12.21 Той е неразделна част от Правилата за обслужване на читателите и потребителите на Библиотека при НЧ “Съвременник-1986”

 

Забележка:  Библиотеката си запазва правото да  прави предложения пред Настоятелството на НЧ „Съвременник-1986” за промени в цените на услугите.