Баба Марта – Закичване на децата в ДЯ „Слънчев рай“ с мартенички

01.03.2022 – Закичване на децата в ДЯ „Слънчев рай“ с мартенички, изработени от деца в нашата Детска любознатеница „В царството на книгите“.