Частичен ремонт на покрива в бл. 141

Частичен ремонт на покрива на сградата в бл. 141 – почистване на основата, запечатване на компроментирани фуги и обновяване на метална обшивка по външния борд.