Образователен форум „Извън формата: Въздействай в Новото време“

Участие на читалищния секретар в петото издание на Образователен форум „Извън формата: Въздействай в Новото време“, организирано от ОП „Младежки център Пловдив“.