Летни детски занимания – „Българските празници и обичаи“

17.06.2022 – Занимание „Българските празници и обичаи“ – Част от модул „България“ от летните детски занимания на Детска любознателница „В царството на книгите“.