Летни детски занимания – „Чудесата на природата“

22.06.2022 – Занимание „Чудесата на природата“ – Част от модул „Природа“ от летните детски занимания на Детска любознателница „В царството на книгите“.