„Екскурзия в библиотеката“ на децата от 2 В клас на СУ „Св. Софроний Врачански“

„Екскурзия в библиотеката“ на децата от 2 В клас на СУ „Св. Софроний Врачански“ с класен ръководител Таня Драганова и ръководител ЦДО Станимира Аракшиева – запознаване с библиотеката и работата й.