Завършихме обновяването на фасадата на сградата в бл. 141