За работата на читалището през м. януари 2021 г.

Във връзка с удължаването на продивоепидемичните мерки, описано в Заповед РД-01-718/18.12.2020 г. на Министъра на здравеопазването, до 31 януари 2021 г. включително библиотеката няма да работи с читатели. Няма да се провеждат и всички групови читалищни дейности.