„Реалният живот на чувствата“ – Представяне на поетичната книга на Розалия Александрова