ВАЖНО!!!

На основание Заповед № РД-01-117/08.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването в Народно читалище „Съвременник-1986“ временно се преустановяват културните мероприятия, както и провеждането на групови занимания.
За седмицата 09-15.03.2020 г. се отменят заниманията по:
– английски език – 6 клас – група понеделник;
– английски език – 3 клас – група сряда;
– русуване – група сряда;
– рисуване – група четвъртък;
– групови занимания по йога;
– занимания по български език за ученици 1-4 клас;
– занимания по математика за ученици 1-4 клас.