Участие в III-Ти „Фолклорен Фестивал – Чинарова гора“, с. Белащица

Участие на Женски народен хор „Плетеница“ в III-Ти „Фолклорен Фестивал – Чинарова гора“, с. Белащица.