– Участие на Женски народен хор „Плетеница” в III International Folklore Festival “Pletenka” 2016 – Охрид, Македония