Участие на читалищния секретар в обучение на тема „Общуване. Работа с клиенти в читалищата“

Участие на читалищния секретар в обучение на тема „Общуване. Работа с клиенти в читалищата“, организирано от НЧ „Алеко Константинов – 1954“ Пловдив.