„Тракия“ празнува!

 

С участие  на Женски народен хор към читалището.

 

23.05.2015