Школа по Български език и Школа по математика с преподавател Йорданка Милушева

За учебната 2018/2019 г.

Школа по Български език и

Школа по математика

с преподавател Йорданка Милушева

групово – за 4 клас

индивидуално – от 1 до 4 клас