Създаване на Виртуална галерия на грамотите на НЧ „Съвременник“ през годините

27-30.09.2020 – Създаване на Виртуална галерия на грамотите на НЧ „Съвременник“ през годините – дигитализация и представяне на постиженията на читалището онлайн – създаване на албум със снимки и видео представяне:

Снимки