ПОКЛОН, БУДИТЕЛИ НАРОДНИ! – ден 4-ти – 30 октомври—11.15 – 3 клас с класен ръководител Минка Кирова

Урок по родолюбие с децата от 3-ти клас с класен ръководител Минка Кирова 

1