ПОКЛОН, БУДИТЕЛИ НАРОДНИ! – ден 3-ти – 29 октомври -10.15 – 3 клас с класен ръководител Даниела Първановска

Урок по родолюбие с децата от 3-ти клас с класен ръководител Даниела Първановска

1