ПОКЛОН, БУДИТЕЛИ НАРОДНИ! – ден 2-ри – 28 октомври 2015

Втори урок за деня с децата от четвъртите класове с класни ръководители Маруся Якимова и Нели Лапкова 

 

1

 

Първи урок по родолюбие за деня с децата от 3-ти клас с класен ръководител Йорданка Милушева

1