Пълна инвентаризация в библиотеката до 31.08.2020 г.

Уважаеми читатели, от понеделник 13 юли до 31 август в библиотеката ще се извършва ПЪЛНА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ, поради което няма да работи с читатели. Всички читатели са освободени от глоби до 30 септември 2020 г.
Пожелаваме ви хубаво лято!