Отбелязване на Международния ден на Земята

Тематично занимание с ученици, посветено на Международния ден на Земята, в библиотеката на читалището.