Новини за работата на библиотеката

Уважаеми читатели,
През м. август библиотекарят е в отпуск. Библиотеката ще отвори врати за работа с читатели с нормално работно време на 8 септември.
Въпреки текущата инвентаризация и отпуски на част от нашия екип, през месец август ще зареждаме редовно лятната читалня, като всеки понеделник и четвъртък ще изнасяме на нашето „дърво на книгата“ в Зоната на креативността пред библиотеката издания за свободно ползване.
Хубаво лято!