Летни детски занимания – „Българска музика и хора“

24.06.2022 – Занимание „Българска музика и хора“ – Част от модул „България“ от летните детски занимания на Детска любознателница „В царството на книгите“.