Участие в XV Национален конкурс „Милчо Петров“

Музикалната школа с преподаватели Даниела Попова и Марко Томов към читалище „Съвременник-1986“ бе наградена с плакет за участие в XV Национален конкурс „Милчо Петров“ – Пловдив 2015г 
ВТОРА НАГРАДА получи ФАРА КАРОЛИНА БООМ от класа по китара на Марко Томов. 
ДВЕ ТРЕТИ НАГРАДИ за ансамблово изпълнение от класа по пиано на Даниела Попова:
СИМОНА ГЕОРГИЕВА и ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА
РОСИЦА КОЛЕВА и ГЕРГАНА РАЙКОВА
БРАВО!

Участниците бяха оценявани от жури в състав: 
Председател: акад.проф.Николай Стойков 
Членове: Дарина Кантарджиева- преподавател по пиано в музикално училище „Любомир Пипков“
Анелия Сталева- преподавател по цигулка в НУМТИ Пловдив
Милена Вълчева- преподавател по китара в НУМТИ Пловдив
д-р Мариана Митева – гл.ас. в ПУ“Паисий Хилендарски“,гр.Пловдив катедра „Музика“