Национален конкурс: „ Моите детски мечти” – София

III МЯСТО – Гергана Димитрова Райкова – Написване пиеса за пиано

Музикална школа НЧ „Съвременник-1986”

СПЕЦИАЛНА НАГРАДА ЗА Г-ЖА ДАНИЕЛА ПОПОВА