Национален фестивал "Незабравка" 2014 – Габрово

Участие на Женски народен хор в Национален фестивал на народни хорове и камерни групи за обработен фолклор „Незабравка“ 2014

Художествен ръководител: Елена Петкова
Съпровод: 
Милена Христова – гъдулка
Витали Ларионов- акордеон

Репертоар: 
1. „Ах, като гледам мила мамо” – обр- Стефан Мутафчиев
2. „Влязла е Гинка” – обр. Петър Льондев
3. „Търнала е ми е Еница” – обр. Анна Капитанова