137 години от Освобождението на България

В часа по родолюбие, проведен в библиотеката на НЧ ”Съвременник-1986”, учениците от втори клас на СОУ „Св. Софроний Врачански” с класни ръководители г-жа Якимова и г-жа Лапкова научиха защо датата 3 март е посочена за национален празник на България и какви са събитията, които стоят зад нея.
Научиха, че това е датата когато всички родолюбиви българи, отдават благодарност, признателност и почит пред паметта на загиналите за свободата на Отечеството ни.
Рецитираха най-българското стихотворение „Аз съм българче“ и всички задружно и горди, че сме българи изпяхме незабравимата песен на Емил Димитров „Моя страна, моя България“
И нека помним! За да я има БЪЛГАРИЯ!