„Духовност без граници“

22.04.2015 – 18,00 ч. 

Творческа среща на участници в проект „Духовност без граници“.

 

22,04