22.05.2019 – Годишна продукция на школата по пиано с преподавател Момчил Арабаджов