Новини, Събития

ДГ „Таня Савичева“ гостува в нашата библиотека

Гостуване на колектива на Детска градина „Таня Савичева“, деца и родители в библиотеката на читалището – включване в кампанията за обогатяване на библиотечния фонд.