Новини, Събития

ЖНХ „Плетеница“ на XX национален събор за автентичен фолклор „От извора – 2022г.“ – с. Труд

Участие на Женски народен хор „Плетеница“ в XX юбилеен национален събор за автентичен фолклор „От извора – 2022г.“ – с. Труд.

   

      

Новини, Събития

Летни детски занимания – „Великите българи“

01.07.2022 – Занимание „Великите българи“ – Част от модул „България“ от летните детски занимания на Детска любознателница „В царството на книгите“.