Новини, Събития

Летни детски занимания – „Plovdiv / Bulgaria“

27.06.2022 – Занимание „Plovdiv / Bulgaria“ – Част от модул „Английски език“ от летните детски занимания на Детска любознателница „В царството на книгите“.