Новини, Събития

Летни детски занимания – „Българска музика и хора“

24.06.2022 – Занимание „Българска музика и хора“ – Част от модул „България“ от летните детски занимания на Детска любознателница „В царството на книгите“.

Новини, Събития

„Магията на билките“ – изложба в библиотеката

24.06.2022 – „Магията на билките“ – изложба в библиотеката на информационни табла за билките по случай Еньовден.